Děkujeme za Váš zájem o práci pro mediaport solutions. Odesláním životopisu souhlasíte s níže uvedeným zpracováním.

1. Souhlasíte, aby společnost mediaport solutions s.r.o., se sídlem: třída Tomáše Bati 2132 , Zlín, IČ: 29192790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 64589 (dále jen „Správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovala Vaše osobní údaje:

 • jméno
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • životopis (dále jen „osobní údaje)

2. Osobní údaje je možné zpracovat na základě Vašeho výslovného souhlasu.

3. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení přijímacího řízení a archivace. Vyhrazujeme si právo Vás oslovit s relevantní pracovní nabídkou.

4. Doba zpracování: 3 roky od udělení souhlasu. Před uplynutí této doby Vás upozorníme na možnost udělit souhlas nový. Pokud od Vás nový souhlas neobdržíme, Vaše údaje řádně vymažeme.

5. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje ale mohou zpracovávat tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel webové aplikace a hostingu AITOM Digital s.r.o., IČO: 24171816

6. Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje mimo EU.

7. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na adresu chci@mediaportsolutions.cz, případně nás můžete kontaktovat písemně na adrese: mediaport solutions s.r.o., Senovážné náměstí 1588/4, Praha 1 110 00

8. Na základě Nařízení GDPR máte tato práva:

 • vzít souhlas kdykoli zpět;
 • požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 • požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 • požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 • požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 • požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 • požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 • v případě pochybností o zákonnost zpracování Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.